AKTUALNOŚCI RADA APF

Egzamin - APF Łódź

2018-01-05

Egzamin kończący IV semestr Akademii Polskiego Filmu odbędą się 23 i 24 stycznia w godzinach 10-14 w Instytucie Kultury Współczesnej przy ul. Pomorskiej w sali 3.06.
Egzamin ma formę ustną i przeprowadza go prof. dr hab. Natasza Korczarowska-Różycka.

Osoby, które chcą zaliczyć kurs na ocenę dostateczną i mają nie więcej niż 2 nieobecności w semestrze proszone są o przesłanie recenzji/eseju na 5-7 stron, z wybranego filmu z IV semestru APF bezpośrodnio do dr Korczarowskiej na adres: rozio@wp.pl

Pracę należy przesłać do 25 stycznia 2018 roku.

Wróć