AKTUALNOŚCI RADA APF

EGZAMIN

2020-01-21

EGZAMIN

Miejsce:
Wydział Filologiczny, s. 3.06
 
terminy:
31.01 piątek godz. 10-14
5.02 środa godz. 10-14
 
Prof. Natasza Różycka-Korczarowska
 
zagadnienia:
1. Esej filmowy - kino Krzysztofa Zanussiego
2. Historia narodowa/historia prywatna - kino Kazimierza Kutza
3. Przestrzeń poza kadrem - eksperymenty formalne Grzegorza Królikiewicza
4. Różne oblicza apokalipsy - Andrzej Żuławski,Tadeusz Konwicki, Edward Żebrowski
5. Pomiędzy kinem, literaturą a malarstwem - adaptacje Andrzeja Wajdy
6. Historia czy/i współczesność -  Ziemia obiecana,  Aria dla atlety, Gorączka
7. Kino kultowe w Polsce Stanisław Bareja
8. Kino gatunkowe - casus Juliusza Machulskiego
9. Autorskie kino Wojciecha Hasa w kontekście adaptacji -  Sanatorium pod Klepsydrą
10. Kreacyjne kino Filipa Bajona 
11. Inteligencji portret własny - filmy Krzysztofa Zanussiego
12. Oblicza buntu w kinie moralnego niepokoju
13. Dyskurs autotematyczny w kinie lat 70.-  Amator
14. Filmowe rozrachunki ze stalinizmem - Wajda, Zaorski, Bugajski
15. Historia oddolna - perspektywa kobieca w kinie moralnego niepokoju
16. Diagnozy społeczne/portrety zbiorowości w kinie moralnego niepokoju
17. Temat kariery w kinie moralnego niepokoju
18. Dominanty stylistyczne w kinie moralnego niepokoju - kino "paradokumentalne" czy/i "kino kreacyjne"
19. Estetyka i etyka - funkcja dokumentu (kronika, found footage) w fabularnych filmach z lat 70. ( Człowiek z żelaza,  Matka królów).
20. Pomiędzy etyką a polityką - kino lat 70. jako świadectwo politycznego zaangażowania środowiska twórczego
 
Dopuszczamy esej zaliczeniowy na ocenę 3 (dst). Tematycznie związany z omawianym w III semestrze okresem. Może dotyczyć jednego wybranego filmu, a może mieć również charakter przekrojowy (twórczość wybranego reżysera, temat przewijający się w kilku filmach, analiza formalnych aspektów dzieł). Objętość 4-5 stron znormalizowanego maszynopisu. Uwaga: esej nie może mieć formy recenzji.
 
Osoby, które nie mogą stawić się na egzamin w podanych terminach proszone są o kontakt mailowy
 
Wszelkie pytania proszę kierować na adres: natasza.korczarowska@uni.lodz.pl
 

Wróć