• 1
 • 2

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU

Wykłady, projekcje, spotkania z twórcami

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o historii polskiego kina. W ramach APF realizowane są zajęcia dla studentów i wolnych słuchaczy w kinach i na uczelniach w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi i Gdańsku. Przede wszystkim jest to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego, który inaugurację miał w 2009 roku.

więcej

WYKŁADOWCY

  • prof. Marcin Adamczak

   prof. Marcin Adamczak

   Filmoznawca, krytyk filmowy, publicysta. Wykłada w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, w Szkole Filmowej w Łodzi oraz…

  • dr Piotr Kurpiewski

   dr Piotr Kurpiewski

   Wykładowca w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

  • prof. Piotr Zwierzchowski

   prof. Piotr Zwierzchowski

   Filmoznawca, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW…

  • dr hab. Kamila Żyto

   dr hab. Kamila Żyto

   Filmoznawczyni, adiunktka w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Instytutu Kultury Współczesnej UŁ. Współpracuje…

  • prof. Dobrochna Dabert

   Prof. UAM, polonista, filmoznawca. Kierownik Pracowni Badań Literatury i Kultury Niezależnej. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza…

  • prof. Tadeusz Miczka

   prof. Tadeusz Miczka

   Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej od początku jego istnienia. Profesor nauk humanistycznych od 1995, od 1999 — profesor zwyczajny;…

  • prof. UJ dr hab. Joanna Wojnicka

   Historyk filmu, pracownik naukowy Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią kina europejskiego…

  • prof. Tomasz Kłys

   prof. Tomasz Kłys

   Filmoznawca, absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, obecnie profesor UŁ i pracownik Zakładu Historii i Teorii Filmu…

  • prof. Rafał Syska

   prof. Rafał Syska

   Adiunkt habilitowany. Prowadzi badania z dziedzin: historia filmu powszechnego, kierunki filmu współczesnego i analiza dzieła…

  • prof. UAM dr hab. Andrzej Szpulak

   Filmoznawca i medioznawca, znawca twórczości Kazimierza Kutza i Wojciecha Marczewskiego. Zajmuje się historią kina polskiego…

  • dr hab. Marcin Maron

   dr hab. Marcin Maron

   Absolwent Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi; doktor…

  • dr hab. Konrad Klejsa

   Adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego. Autor książki Filmowe oblicza kontestacji (Warszawa…

  • prof. Małgorzata Hendrykowska

   Profesor zwyczajny, historyk filmu i kultury filmowej. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu…

  • prof. Marek Hendrykowski

   Historyk i teoretyk filmu; medioznawca. Badacz dziejów kina i sztuki filmowej, profesor zwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza…

  • prof. Tadeusz Szczepański

   prof. Tadeusz Szczepański

   Historyk filmu, krytyk i tłumacz, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i PWSFTViT w Łodzi. W latach 1988-1994 redagował…

  • Michał Dondzik

   Michał Dondzik

   filmoznawca, przygotowuje dysertację W kadrze i poza nim. Fabularne filmy Grzegorza Królikiewicza. Interesuje się kinem polskim oraz…

  • dr Marta Maciejewska

   dr Marta Maciejewska

   Filmoznawczyni, polonistka, anglistka. Członkini Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Miłość Blondynki", realizatorka kronik filmowych podczas…

  • prof. Barbara Lena Gierszewska

   prof. Barbara Lena Gierszewska

   Literaturoznawca, filmoznawca; profesor nadzwyczajny UJK w Kielcach. Rozprawę doktorską obroniła w Instytucie Badań Literackich…

  • prof. Mariusz Guzek

   prof. Mariusz Guzek

   Adiunkt w Zakładzie Socjologii Polityki i Komunikowania Społecznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalizuje…

  • Prof. UJ dr hab. Piotr Kletowski

   Prof. UJ dr hab. Piotr Kletowski

   Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (Zakład Korei), Wydziału Studiów…

wszyscy wykładowcy
 • Poprzedni
 • Następny