• INFORMACJA

  Szanowni Państwo, ze względu na przebudowę strony mogą wystąpić pewne błędy i problemy techniczne. Pracujemy nad ich rozwiązaniem. Prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorami w Warszawie, Łodzi i Gdańsku.   Przepraszamy za niedogodności. 

 • 1

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU

Wykłady, projekcje, spotkania z twórcami

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o historii polskiego kina. W ramach APF realizowane są zajęcia dla studentów i wolnych słuchaczy w kinach i na uczelniach w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, a nawet w Tybindze. Przede wszystkim jest to dwuletni kurs historii polskiego filmu fabularnego, który inaugurację miał w 2009 roku.

więcej

WYKŁADOWCY

  • dr Karol Jachymek

   dr Karol Jachymek

   Kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendysta…

  • prof. Piotr Zwierzchowski

   prof. Piotr Zwierzchowski

   Filmoznawca, profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW…

  • dr hab. Kamila Żyto

   dr hab. Kamila Żyto

   Filmoznawczyni, adiunktka w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej Instytutu Kultury Współczesnej UŁ. Współpracuje…

  • prof. Alicja Helman

   prof. Alicja Helman

   Teoretyk i historyk filmu, eseistka, tłumaczka. Ukończyła studia muzykologiczne na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, pracę…

  • dr hab. Justyna Jaworska

   dr hab. Justyna Jaworska

   Justyna Jaworska (1975) jest adiunktem w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej w Instytucie Kultury Polskiej UW, autorką książki…

  • prof. Tadeusz Miczka

   prof. Tadeusz Miczka

   Kierownik Zakładu Komunikacji Kulturowej od początku jego istnienia. Profesor nauk humanistycznych od 1995, od 1999 — profesor zwyczajny;…

  • prof. Mirosław Przylipiak

   prof. Mirosław Przylipiak

   Historyk i teoretyk filmu. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego oraz profesor Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Jest…

  • dr Małgorzata Kozubek

   dr Małgorzata Kozubek

   Filmoznawca, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się psychologią odbioru filmu, społecznym wpływem…

  • dr Michał Oleszczyk

   dr Michał Oleszczyk

   Michał Oleszczyk ceniony w Polsce i na świecie krytyk filmowy. Doktor filmoznawstwa, absolwent Instytutu Sztuk Audiowizualnych…

  • dr Joanna Ostrowska

   dr Joanna Ostrowska

   Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, współautorka książek: „Auschwitz i Holocaust. Dylematy i wyzwania…

  • mgr Tomasz Rachwald

   mgr Tomasz Rachwald

   Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim i filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorant zajmujący się głównie…

  • dr hab. Marcin Maron

   dr hab. Marcin Maron

   Absolwent Wydziału Operatorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi; doktor…

  • prof. IKP dr hab. Iwona Kurz

   prof. IKP dr hab. Iwona Kurz

   Wykłada w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kieruje Zakładem Filmu i Kultury Wizualnej. Zajmuje się…

  • prof. Tadeusz Szczepański

   prof. Tadeusz Szczepański

   Historyk filmu, krytyk i tłumacz, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i PWSFTViT w Łodzi. W latach 1988-1994 redagował…

  • dr Matylda Szewczyk

   dr Matylda Szewczyk

   Asystentka w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW. Absolwentka filozofii i wiedzy o kulturze na…

  • dr Anna M. Zarychta

   dr Anna M. Zarychta

   Adiunkt na Wydziale Operatorskim i Realizacji TV PWSFTviT w Łodzi, autorka tekstów z teorii literatury i mediów.

  • dr Elżbieta Wiącek

   dr Elżbieta Wiącek

   Urodzona w Baranowie Sandomierskim w 1973 roku; kulturoznawca, filmoznawca, adiunkt w Instytucie Studiów Regionalnych na…

  • dr Karolina Kosińska

   dr Karolina Kosińska

   Absolwentka kulturoznawstwa (specjalność filmoznawcza) w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską…

  • prof. Anna Kurska

   prof. Anna Kurska

   Literaturoznawca, kulturoznawca. Przewodnicząca kieleckiego oddziału Towarzystwa im. Adama Mickiewicza, dr hab. w Zakładzie Historii…

  • dr Paulina Kwiatkowska

   dr Paulina Kwiatkowska

   Adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej. Zajmuje się teorią…

  • dr hab. Arkadiusz Lewicki

   dr hab. Arkadiusz Lewicki

   Pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Filmoznawca i medioznawca. Redaktor czasopisma…

  • prof. Tadeusz Lubelski

   prof. Tadeusz Lubelski

   Historyk i krytyk filmu. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (1971), od 2002 profesor, od 2007 profesor zwyczajny…

  • prof. Barbara Lena Gierszewska

   prof. Barbara Lena Gierszewska

   Literaturoznawca, filmoznawca; profesor nadzwyczajny UJK w Kielcach. Rozprawę doktorską obroniła w Instytucie Badań Literackich…

  • prof. Mariusz Guzek

   prof. Mariusz Guzek

   Adiunkt w Zakładzie Socjologii Polityki i Komunikowania Społecznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalizuje…

  • dr Sebastian Jagielski

   dr Sebastian Jagielski

   Filmoznawca, asystent w Katedrze Historii Kina Polskiego w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • dr Joanna Preizner

   dr Joanna Preizner

   Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce (Uniwersytet Jagielloński, 2006), absolwentka kulturoznawstwa i filologii…

  • Prof. UJ dr hab. Piotr Kletowski

   Prof. UJ dr hab. Piotr Kletowski

   Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ (Zakład Korei), Wydziału Studiów…

  • dr Ewelina Konieczna

   dr Ewelina Konieczna

   Kulturoznawca i filmoznawca, adiunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu…

  • dr Marta Raczek-Karcz

   dr Marta Raczek-Karcz

   Absolwentka historii sztuki (UJ) i filmoznawstwa (UJ), doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, krytyczka…

  • dr hab. Adam Poprawa

   dr hab. Adam Poprawa

   Urodzony w roku 1959, literaturoznawca, krytyk literacki i muzyczny, prozaik, kiedyś poeta. Pracuje na polonistyce Uniwersytetu…

  • prof. Łukasz Plesnar

   prof. Łukasz Plesnar

   Urodził się w Krakowie. Studiował polonistykę i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1974-1982 pracował na…

  • dr Agnieszka Morstin

   dr Agnieszka Morstin

   Specjalizuje się w historii kina polskiego, doktoryzowała się w roku 2007 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Badania prowadzi…

  • dr Rafał Marszałek

   dr Rafał Marszałek

   Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody im. K. Irzykowskiego w latach 1967, 1972, 1975, 1980; 1981 r. Złote Grono Stowarzyszenia Filmowców…

  • dr Józef Gębski

   dr Józef Gębski

   Urodzony 30 maja 1939 roku z Kielcach. W latach 1959-1965 studiował na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego – praca…

  • dr Andrzej Dębski

   dr Andrzej Dębski

   Kulturoznawca i filmoznawca, związany z Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

  • red. Jerzy Armata

   red. Jerzy Armata

   Krytyk filmowy i muzyczny, dziennikarz, pedagog. Laureat nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za publikacje poświęcone polskiemu…

wszyscy wykładowcy
 • Poprzedni
 • Następny

WYBRANE WIDEO

Wykłady, wywiady z twórcami, fragmenty filmów