dr Ewelina Konieczna

dr Ewelina Konieczna

Kulturoznawca i filmoznawca, adiunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się kulturą filmową, badaniami nad recepcją filmu i edukacją filmową.

Wybrane publikacje:

 • Filmowe obrazy szkoły: pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem, Katowice–Kraków 2011.
 • Baśń w literaturze i w filmie: rola baśni filmowej w edukacji filmowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2005.
 • Horyzonty kultury filmowej: o uwarunkowaniach uczestnictwa w kulturze filmowej na przykładzie festiwalu filmowego Era Nowe Horyzonty, Cieszyn 2004.

Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Wojciech Marczewski, O FILMIE "DRESZCZE", Warszawa 2007
 • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Gdańsk – Gdynia – festiwal filmowy

  Agnieszka Morstin-Popławska

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • Kino po roku 1989

  Rafał Marszałek

  100 lat polskiego filmu. 1908-2008, Warszawa 2008

 • Melodramat

  Katarzyna Wajda

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010