dr Adam Poprawa

dr Adam Poprawa

Urodzony w roku 1959, literaturoznawca, krytyk literacki i muzyczny, prozaik, kiedyś poeta. Pracuje na polonistyce Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydał m.in. tomiki poetyckie Komentarz do Dantego (1990) i Koncert na adwent (1995), monografię Kultura i egzystencja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza (1999), zbiór szkiców Formy i afirmacje (2003), tom prozatorski Walce wolne, walce szybkie (2009). Publikował w „Czasie Kultury”, „Jazz Forum”, „Kresach”, paryskiej „Kulturze”, „Literaturze na Świecie”, „Odrze”, „Pograniczach”, „Tekstach Drugich”, „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym” i innych pismach.

W „Odrze” od kilkunastu lat prowadzi autorską rubrykę płytową CDn. Od niedawna jest stałym felietonistą „Czasu Kultury”.

Wybrane publikacje:

 • Tymon na Trobriandach. Muzyka w „SztosieOlafa Lubaszenki i „Weselu Wojciecha Smarzowskiego, „Studia Filmoznawcze”, nr 27, 2006, s. 115-123.
 • Million Songs Hotel. O pewnym filmie Wima Wendersa, w: Kino wobec sztuk. Związki – inspiracje – przenikanie, red. D. Skotarczak i J. Nowakowski, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2007, s. 102-108.

Wybrane wideo

 • O PROGRAMIE APF, dr Rafał Marszałek
 • Jerzy Eisler, O FILMIE "OSTATNI ETAP", Warszawa 2007
 • Początki kina na ziemiach polskich, prof. Małgorzata Hendrykowska
kanał na YouTube

Wybrane artykuły

 • Naturszczyk

  Jarosław Twardosz

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • Nowelowy film

  Agnieszka Morstin-Popławska

  „Słownik filmu”, red. Rafał Syska, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010

 • Sztuka reżyserii według Wajdy

  Tadeusz Lubelski

  „Kino” 2006, nr 3