EGZAMINY ZALICZENIA Wrocław

Studenci mogą zaliczać na ocenę każdy semestr, a warunkiem zaliczenia jest:

 • Zapisanie się na zajęcia przez stronę internetową www.kinonh.pl.
 • Wykupienie karnetu (po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się na zajęcia).
 • Obecność na zajęciach (możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze).
 • Opanowanie wiadomości z wykładów, z zalecanej literatury i treści filmów.
 • Pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego (pisemnego testu jednokrotnego wyboru z kilkoma pytaniami otwartymi), organizowanego w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu

Egzamin kończący obecny semestr Akademii Polskiego Filmu odbędzie się w środę 5 lutego 2020 r. o godzinie 17.00 w sali nr 3 Kina Nowe Horyoznty. Będzie to pisemny test jednkokrotnego wyboru, pojawi się również kilka pytań otwartych. Prosimy o punktualne przybycie, gdyż wejście do sali po rozpoczęciu egzmainu będzie niemożliwe. Całość spotkania potrwa około godziny. 

Zagadnienia egzaminacyjne

Obowiązuje znajomość wszystkich prezentowanych filmów.

STRONNICTWO GROTESKI, STRONNICTWO KREACJI

1. Tworzenie "nowej rzeczywistości"; manifest Adama Zagajewskiego i jego wpływ na polską sztukę po maju '68

2. Stronnictwo kreacji - wyznaczniki stylu, przedstawiciele, najważniejsze dzieła

3. Janusz Morgenstern - twórca eklektyczny

4. Stronnictwo groteski i jego najważniejszy twórca - Grzegorz Królikiewicz

5. "Na wylot" - teoria przestrzeni pozakadrowej w praktyce, kontrapunkty dźwiękowo-wizualne, awangardowa rekonstrukcja prawdziwej historii i procesu

6. Grzegorz Królikiewicz - nobilitacja społecznego marginesu, wsobne piękno cierpiących i biednych na ekranie

"ŁÓDZKIE" KINO ANDRZEJA WAJDY ("Ziemia obiecana")

 1. Historia Łodzi przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku
  1. Kontekst lokalny
  2. Kontekst globalny (urbanizacja i modernizacja oraz jej wizerunek w USA)
  3. Wizerunek przemysłowej Łodzi w powieści Stanisława Reymonta
   1. Antynowoczesność
   2. Agorafobia
   3. Figura lodzermenscha
   4. Wizerunek Łodzi przemysłowej w filmie Andrzej Wajdy
    1. Zakorzenienie obrazu Łodzi w historii powojennej polskiej kinematografii
    2. Doświadczenia studenckie Andrzeja Wajdy
    3. Wizerunek Łodzi w "Ziemi obiecanej" jako paradygmat obrazowania tego miasta w polskiej kinematografii
    4. "Ziemia obiecana" w perspektywie ideologicznej.

WAJDA MODERNISTYCZNY ("Wesele", "Panny z Wilka")

 1. Modernizm filmowy (nurt autorski w kinie europejskim lat od lat 50. do 70.)
 2. "Wesele" Andrzeja Wajdy: historia powstania adaptacji dramatu Wyspiańskiego, jej etapy (scenariusze uwspółcześniające A. Kijowskiego i J. Andrzejewskiego, adaptacja sceniczna w Teatrze Starym w 1963); realizacja filmu (zmiany koncepcji, rola ekipy, zwłaszcza operatora i kompozytora).
 3. "Panny z Wilka": geneza powstania filmu, usytuowanie i podkreślenie wyjątkowości ekranizacji opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza na tle poprzedzających ją politycznych obrazów Wajdy ("Człowiek z marmuru"i "Bez znieczulenia"), szczegóły realizacji, zmiany scenariusza, recepcja i interpretacje.
 4. Myśl Dona Fredricksena - wszystkie filmy Wajdy dotyczą pewnej liminalności, momentu przełomu, granicy, ale wyraźnie rozpadają się na dwie grupy: pierwsza skupia się na liminalności narodowej, zbiorowej ("Popiół i diament", "Kanał", "Człowiek z marmuru"), druga zaś na osobistej, wewnętrznej ("Wszystko na sprzedaż", "Brzezina"); "Wesele" jako przykład zaliczany do pierwszej grupy, "Panny z Wilka" - do drugiej.

KINO MITOLOGII PLEMIENNEJ: KAZIMIERZ KUTZ

 1. Historia Górnego Śląska w przestrzeniach estetycznych śląskiej dylogii; znaki i symbole górnośląskiej tożsamości.
 2. Rodzina jako zwornik dramaturgiczny i źródło mitologii plemiennej "Soli ziemi czarnej" i "Perły w koronie"; analiza filmów, ich kontekst polityczny
 3. "Kino śląskie" jako fenomen artystyczny, estetyczny i kulturowy.
 4. Kazimierz Kutz - rys biograficzny oraz charakterystyka poszczególnych etapów twórczych, wyznaczniki twórczości reżysera, cechy konstytutywne filmowego autorstwa.

WYRAFINOWANE ADAPTACJE ("Zaklęte rewiry" i "Dzieje grzechu")

 1. Nurt "retro" w kinie polskim lat 70.
 2. Lata 70: złota era polskiej adaptacji.
 3. "Zaklęte rewiry"- powieść i film.
 4. "Dorosły" debiut Marka Kondrata w "Zaklętych rewirach"
 5. Borowczyk - artysta totalny (twórczość plastyczna, filmy animowane i fabularne); "Dzieje grzechu" - erotyka w stylu moderne.

KINO INTELIGENCKIE KRZYSZTOFA ZANUSSIEGO

 1. Definicja kina inteligenckiego.
 2. Młodość reżysera jako okres formacyjny.
 3. Formalne nowatorstwo "Struktury kryształu".
 4. Tropy religijne w filmie.
 5. Eksperymenty formalne w "Iluminacji".

KINO KREACYJNE ("Sanatorium pod Klepsydrą" i "Aria dla atlety")

 1. Dekada lat 70., a polskie kino kreacyjne
 2. Geneza powstania "Sanatorium pod Klepsydrą"
 3. Problematyka upływu czasu w twórczości Wojciecha Jerzego Hasa
 4. Wojciech Jerzy Has a Bruno Schulz
 5. "Aria dla atlety" a kino moralnego niepokoju.

KINO MORALNEGO NIEPOKOJU (wszystkie wykłady związane z nurtem)

1. Kino moralnego niepokoju - formacja i jej świat wartości; krytyczna recepcja nurtu; najważniejsi twórcy i filmy, granice nurtu, formacja "Młodej kultury" i dokumentalna "nowa zmiana".

2. "Barwy ochronne" - film zanurzony w społecznym konkrecie (bardziej niż wcześniejsze filmy Zanussiego); film o obozie językoznawców: praca z językiem, jako symptomatyczny wybór (zakłamanie sfery języka w PRL); obóz jako pars pro toto życia społecznego, "Barwy ochronne" jako moralitet.

3. "Człowiek z marmuru" - film na tle pozostałej twórczości Andrzeja Wajdy (odrzucenie modernizmu); kulisy realizacji; rola Krystyny Jandy i pierwowzory granej przez nią bohaterki (Agnieszka Osiecka i Agnieszka Holland); forma filmu i inspiracje "Obywatelem Kanem" Orsona Wellesa (analogia problemowa, narracyjna i wizualna).

4. "Wodzireje" i "Amatorzy": Kino moralnego niepokoju jako świadectwo postaw i przemian społecznych; wątki autotematyczne w filmie "Amator"; pierwowzór postaci Filipa Mosza (Franciszek Dzida), współpraca Jerzego Stuhra przy realizacji "Amatora" i "Wodzireja", najważniejsi aktorzy tworzący nurt, dwa spojrzenia na motyw kariery w PRL.

5. Twórczość Agnieszki Holland na tle kina moralnego niepokoju.

6. Obrzeża moralnego niepokoju.

ROZLICZENIE ZE STALINIZMEM W POLSKIM KINIE LAT 70. I 80. ("Człowiek z marmuru", "Dreszcze", "Przesłuchanie")

 1. Socrealizm w polskim kinie i jego pastisz w "Człowieku z marmuru".
 2. Samokrytyka Andrzeja Wajdy i Aleksandra Ścibora-Rylskiego.
 3. Cykl stalinowski kina polskiego przełomu lat 70. i 80.
 4. Motyw dojrzewania ideowego i manipulacji na przykładzie filmu "Dreszcze".
 5. "Dreszcze" na tle twórczości Wojciecha Marczewskiego.

"Przesłuchanie" - reprezentatywny przykład antykomunistycznego filmu i "półkownika", kwestia rozwiązania Zespołu Filmowego "X", rola Krystyny Jandy (nagrody - m. in. na MFF w Cannes).