DYPLOM
Łódź

Każdy uczestnik/uczestniczka Akademii Polskiego Filmu może otrzymać oficjalny dyplom jej ukończenia. Warunkiem otrzymania dyplomu jest udokumentowane uczestnictwo w zajęciach wszystkich czterech semestrów Akademii. Kolejność zaliczania poszczególnych semestrów nie ma znaczenia.

Po odbiór dyplomu należy zgłaszać się pod koniec semestru do koordynatorki Akademii osobiście lub mailowo: a.michalska@kinomuzeum.eu