DYPLOM
Kraków

Każdy uczestnik/uczestniczka Akademii Polskiego Filmu może otrzymać oficjalny dyplom jej ukończenia. Warunkiem otrzymania dyplomu jest udokumentowane uczestnictwo we  wszystkich czterech semestrach Akademii. Kolejność zaliczania poszczególnych semestrów nie ma znaczenia.

Po odbiór dyplomu należy zgłaszać się pod koniec semestru do opiekuna naukowego semestru lub pod adres: akademiafilmowa@afm.edu.pl